۲۲

قتل زهرا بهرامی، زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا به آنچه که موعظه می کند، عمل کند

sedayezendanii.blogspot.com – قتل زهرا بهرامی، پیام حکومت در محاصره به زنان تنها چند روز پس از ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از موج اعدامها در ایران، رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک زندانی سیاسی دیگر را به قتل رسانده است. خانم زهرا بهرامی از دی ماه سال گذشته به اتهام اولیه "شرکت در تظاهرات غیرقانونی، حمل سلاح سرد و همکاری با سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی" در زندان به سر می برد و حال دستگاه قضایی می گوید او را به جرم "قاچاق و فروش مواد مخدر" اعدام کرده است. خانم زهرا بهرامی نخستین زنی است که به جرم اعتراض به تقلب انتخاباتی آقای خامنه ای و سرکوب وحشیانه مردم پس از آن، توسط محاکم رسمی جمهوری اسلامی به قتل می رسد. چنین می نماید که این مساله و نیز تابعیت ایرانی - هلندی خانم بهرامی، دلیلهای اصلی تناقض گویی گردانندگان ماشین اعدام پیرامون اتهامات وی باشد.حکومت با توجه به حضور چشمگیر زنان در خیزشهای سال گُذشته که به گونه فزاین ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها