۱۱

افشاگری خدا در مورد شخصی که خودش را پیامبر جا زد+اعلام پیامبر بعدی

senaps.blogspot.com – دیشب ایمیلی به دستم رسید که از طرف خدا بود و اعلام کرده بود که به تازگی دفترش به اینترنت مجهز شده و تونسته متونی که به وی نسبت داده میشود را بخواند.او از انتخاب هر شخصی پس از پسرش به عنوان پیامبر اظهار بی اطلاعی نموده،و طی بیانیه ای اعلام کرد که در این مورد به مزاجع مربوطه شکایت به عمل اورده است.ضمن اینکه اینجانب را به پاسداشت حمایت از ایشان و اینکه ادم خوبی هستم،به عنوان پیامبر بعدی اعلام نمودن! همراه ایمیلفعکسی از خدا هم برام اومد که عکس رو هم میبینید!!بیانیه در ادامه... ادامه...
تصویری از senaps
ارسال شده توسط senaps حدود ۹ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها