۲۰

بانوان گرامی دقت فرمایند، اینگونه بود که اسم علی بن ابی طالب ، به عنوان اولین فمنیست تاریخ ثبت شد:

gomnamian.blogspot.com – بانوان گرامی، لختی درنگ کنید، چگونه به کسی اعتقاد دارید که شما را ناقص می داند ؟ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها