۲۲

تظاهرات در مزار شریف افغانستان؛ مرگ بر رژیم ایران

youtube.com – تظاهرات ضد رژیم در مزار شریف توسط شیر زنان افغان ۹ بهمن ۸۹ ادامه...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها