۱۹

تاریخ با همه ی تکرارش فراموش شدنی است

fardayeroshaneiran.blogspot.com – دوره ی دوم انتخابات ریاست جمهوری خاتمی بود و من هم مثل همه جوانهای هم دوره ی خودم تب سیاسی شدیدی داشتم.با اینکه خیانت خاتمی در واقعه 18 تیر رو دیده بودم اما هنوز پی به هدف اصلی این جریان نبرده بودم.گوشم هم به حرف هیچ کسی که مخالف من فکر می کرد بدهکار نبود.دایی ام ساعتها با من صحبت می کرد و از من می خواست که که یا وارد بازی سیاسی نشوم یا چشمانم را باز کنم و با فکر باز تصمیم بگیرم اما من در اوج جوانی، با سری پر باد تصور می کردم همه چیز را می دانم و راه نجات را پیدا کردم.کسانی که سالها از من بزرگتر و با تجربه تر بودند را قبول نداشتم. وقتی به من می گفتند که خاتمی با درخواست خاتمه به اعتراض چه ضربه ای به جنبش دانشجویی زد و چطور خون دانشجوها را پایمال کرد با عصبانیت می گفتم پس توقع داشتید چکار کند؟اجازه بدهد تا کسان بیشتری کشته شوند؟اینها رحم ندارند.خاتمی بهترین کار را کرد.بیشتر از این در حوزه ی اختیارات رئیس جمهور نیست! و پایان همه ی بحثها فقط یک اعصاب خط خطی برای مخالفان و حس خود همه چی دان بینی برای من بود. سالها گذشت و همه ی ما با پوست و گوشت خودمان همه ی لحظه ها رو لمس کردیم و طعم تلخ ناامیدی را چشیدیم. با خودم عهد کردم که اگر خدا هم بیاید و کاندیدای ریاست جمهوری شود محال است که من باز فریب این رژیم سراسر دروغ و رذالت را بخورم.بذار حساب من از کسانی که با هر رایشون یک بله به جمهوری اسلامی می دهند جدا باشد.اینطور شد که هرگز انگشتم را برای رای جوهری نکردم. حالا بعد از سالها نمی دانم چطور هنوز کسانی پیدا می شوند که متوجه نشده باشند که این سیاست جمهوری اسلامی است که هر زمان که جنبش دانشجویی و اپوزیسیون درحال قدرت گرفتن و انجام کارهای زیرپایه ای هستند بازی تکراری بد و بد تر را راه می اندازد و چنان از طریق رسانه ها و شایعات بازار گرمی درست می کند که زرنگ ترین و باهوش ترین آدمها رو هم فریب می دهد تا وارد بازی شوند.بازی خطرناکی که نتیجه اش شناسایی و ازبین بردن کسانی مثل منوچهر محمدی، ادامه...
تصویری از melody_h
ارسال شده توسط melody_h ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از ariya7

ariya7 حدود ۹ سال پيش گفت:

۲

حالا بعد از سالها نمی دانم چطور هنوز کسانی پیدا می شوند که متوجه نشده باشند که این سیاست جمهوری اسلامی است که هر زمان که جنبش دانشجویی و اپوزیسیون درحال قدرت گرفتن و انجام کارهای زیرپایه ای هستند بازی تکراری بد و بد تر را راه می اندازد

آخ قربون کلامت بالاخره یکی حرف دل ما رو زد
ابر سوپاپ اطمینان جمهوری اسلامی!
ابر سوپاپ اطمینان جمهوری اسلامی!