۵

نگذاريم جنايتي ديگر اتفاق بيفتد , اطلاع رساني كنيد تا مانع اعدام زندانيان سياسي شويم

kanoonjb.com – كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها :به دنبال اعدام زنداني سياسي علي صارمي و زنداني ديگر به نام اكبرسيادت , حكومت ميخواهد در اقدام غير انساني و جنايت ديگر, ساير زندانيان سياسي را به چوبه دار كشانده و اعدام كند , بنا بر خبر صداي آمريكا ,به گفتة دادستان تهران حكم دو هوادار سازمان مجاهدين خلق به نامهاي جعفر كاظمي و محمدعلي حاج‌آقايي كه به گفتة وي ارتباطشان با سازمان مجاهدين خلق آشكار و مسلم است، تأييد شده است. جمهوري اسلامي هفتة گذشته محمدعلي صارمي را به جرم هواداري از سازمان مجاهدين خلق ايران به چوبة دار آويخت. دادستان تهران هم‌چنين در ارديبهشت سال جاري اعلام نموده بود كه براي سه نفر به نامهاي احمد و محسن دانش‌پور مقدم و عبدالرضا قنبري كه پس از حوادث عاشورا بازداشت شدند، حكم اعدام صادر شده است. اما هر سة آنها تقاضاي عفو كرده اند. از عموم هموطنان ميخواهيم كه با اطلاع رساني گسترده مانع از اجراي حكم اعدام زندانيان سياسي شوند , ما ميتوانيم احكام جنايتكارانه اعدام را متوقف كنيم . ادامه...
تصویری از Khashak45
ارسال شده توسط Khashak45 حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Khashak45 bijan62 sib gogreen Jinus

دیدگاه ها