۲۲

دريغ از يک جو شرافت و صداقت ژورناليستي! در پاسخ به بي بي سي

fuadroshan.blogspot.com – شرم بر تو بي بي سي ,اگر فقط يک ذره صداقت و شرافت و احساس مسوليت داشتيد اين گونه تيتر نميزديد.حمايت صميمانه و انساني مردم باشرف افغانستان در چند شهر با در دست داشتن عکس از عزيزان زنداني سياسي درايران را اين چنين تحريف نميکرديد: بي بي سي تظاهرات مردم شريف افغانستان در حمايت از زندانيان سياسي را تحريف کرد : تظاهرات ضدایرانی در چند شهر افغانستان ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها