۲۷

در پاسخ به خزعبلات بي بي سي فارسي سخنگوي حزب همبستگي افغانستان : ما در كتار مبارزان ايراني هستيم

thenewiran.com – ديدم در شرايطي كه برادران و خواهران افغان ما براي حمايت از مبارزات مردم ايران به صحنه آمده و عليه جمهوري اسلامي قيام مي كنند.بي بي سي فارسي با بي شرمي و در چنديدن باري كه اين عزيزان بي ياري مردم ايران آمده اند اين حركت را تظاهرات ضد ايراني مي نامد. بد نيست كه به مصاحبه سخنگوي حزب همبستگي افغانستان آقاي داوود رزمك كه تدارك دهنده اين تظاهرات ها بود با دكتر ايمان فروتن و برنامه نهاد مردمي انجام داده است توجه كنيد. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از ariya7

ariya7 حدود ۹ سال پيش گفت:

۷

این دولت فخیمه انگلستان دست از سر ما بر نمیداره!

تصویری از iran00

iran00 حدود ۹ سال پيش گفت:

۵

بنگاه لجن پراکنی ملکه!!!