۲۰

مصاحبه فرید زکریا با البرادعی در مورد وضعیت مصر

edition.cnn.com – مصاحبه فرید زکریا با البرادعی در مورد وضعیت مصر ادامه...
تصویری از ferdows
ارسال شده توسط ferdows ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها