۱

شایعه جاسوسی کرکس اسرائیلی در عربستان

bbc.co.uk – مقامات حیات وحش اسرائیل این اظهار نظرها را که کرکسی که در عربستان سعودی به دام افتاده، ممکن است برای اسرائیل جاسوسی می کرده، "مسخره" خوانده اند. این کرکس که یک دستگاه ماهواره ای ردیاب به او وصل شده بود در صحرایی در عربستان سعودی به زمین نشست. بر پای این کرکس برچسبی زده بودند که به زبان انگلیسی مشخص می کرد این کرکس متعلق به دانشگاه تل آویو است. روزنامه های عربستان سعودی نوشته اند که این کرکس را موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل با هدف جاسوسی به عربستان سعودی فرستاده است. هنگامی که این شابعات به گوش پژوهشگران اسرائیلی رسید آنها این شایعات را مسخره خواندند و نگران سرنوشت این کرکس شدند. پژوهشگران اسرائیلی اظهار داشتند که این پرنده را برای آشنایی بیشتر با عادات تولید مثل و روند مهاجرت کرکس ها، تحت نظر قرار داده بودند. در هفته های اخیر این اولین بار نیست که اسرائیل متهم به استفاده از حیوانات علیه کشورهای منطقه شده است. ادامه...
تصویری از Khabarchin
ارسال شده توسط Khabarchin حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Khabarchin آزمونیان Jinus

دیدگاه ها