۲۱

خانه (وطن) - راجر واترز

balamusics.wordpress.com – خانه در همه فرهنگ ها نمادی از امنیت و آسایش است. همه ما خانه ای داریم، اتاقی کوچک یا قصری بزرگ با اشیا و آدمهای در آن که معمولا تعلق خاطری به آنها داریم. راجر واترز در ترانه خانه (وطن) نگاه جهانشمولی دارد به چیزهای کوچکی که انسانیت را شکل میدهند و انسان ها را فارغ از هر نژاد و طبقه و دیدگاهی به هم مرتبط می‌سازند. این ترانه را شاید بتوان توصیف شاعرانه اومانیسم (انسان گرایی) دانست. اینکه همه انسان ها خانه ای دارند و آدمهایی که دوست‌شان میدارند و هیچ دلیل الهی، ایده اولوژیک یا سیاسی حق محروم کردن انسان ها از داشتن این چیزهای کوچک را ندارد. پیام این ترانه این است: اگر هر شخصی بتواند شخص دیگر و حتی دشمن اش را از فراز تبلیغات کله گنده های سیاسی و مذهبی به هیات انسانی دیگر، لیوان چای یا قهوه به دست لمیده در اتاق کنار کسی که دوست‌ اش دارد تصور کند، دنیا جای بهتری برای زندگی خواهد شد ادامه...
تصویری از Danny
ارسال شده توسط Danny ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها

تصویری از MIRZAA

MIRZAA حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

ممنون دنی عزیز!

تصویری از Danny

Danny حدود ۹ سال پيش گفت:

۰

You're very welcome. Thank you :)