۵

درخواست یک ایرانی‌ترک زبان ازآذربایجانیان حاضردرشبکه‌های اجتماعی‌:اکنون نوبت عاشقی آذربایجان است

aminmovahedipress.blogspot.com – اینک که رژیم از هراس خیزش توفنده مردم ایران به هر ترفندی برای به تعویق انداختن روز سر نوشت ساز دست میازد وبر همين اساس ؛ایجاد تفرقه بین اقوام ایرانی‌ در دستور کار رژيم اسلامي قرار گرفته است؛ بر ماست که به عنوان یکی‌ از بزرگترین اقوام ایرانی‌ از نظر جمعیتی‌ ؛در مواجهه با این ترفند رژیم؛ هر آنچه داریم در طبق اخلاص بگذاریم. به یقین آذربایجان و آذربایجانی همواره خاری در چشم مستبدین زمان بوده و خواهند بود ؛لذا استبداد دینی حاکم بر ایران ؛در این مرحله از مبارزات مردم ایران بیشترین انرژی و تمرکز خود را در تبدیل آذربایجان به عنصری خنثي را گذاشته است. طی‌ حوادث بعد از انتخابات سال۱۳۸۸ همه ما به روشنی شاهد این مدعا بوده ایم که نیروهای سایبری جمهوری اسلامی ایران زیر نقاب هویت طلبی سعی‌ داشته و دارند که ضمن ترسیم چهره اي تجزيه طلب از هویت خواهان آذربایجانی به اختلافاتی دامن بزنند که پایه و اساسی‌ ندارد چرا که هویت طلبان به عنوان سرمایه‌های قومی و زبانی ایران همواره مورد توجه و احترام تمام مردم و سیاست مداران و مبارزین راه آزادی ایران هستند و خواهند بود و هیچ تبلیغات مسموم و منبعث از سیاست تفرقه افکنانه رژیم اسلامی قادر نخواهد بود میان فعالین مدنی ترک زبان ایران با بدنه اصلی‌ مبارزات آزادیخواها‌نه ملت یک پارچه ایران اعم از کرد و ترک و فارس و بلوچ و عرب؛ جدایی بیندازد . آنها که به نام هویت طلب در "فضاهای سایبری "از تجزيه دم میزنند و زیر پرچم بیگانگان رژه میروند آنها نه آذربايجاني هستند و نه هویت طلب بلکه دست پروردگان رژیم فریب و نیرنگ جمهوری اسلامی میباشند؛رژيمي که در ضد ايراني بودن آن شکي نيست وتبليغ عليه تماميت ارضي ايران در جهت حفظ حاکميت موضوعي قبيح برايش تلقي نميشود . مردم آذربايجان بارها انزجار خود را از چنین عناصری ثابت کرده اند و بار دیگر ثابت خواهند نمود . به عنوان یک ایرانی ترک زبان از همین جا از تمام آذربایجانی‌های حاضر در شبکه‌های اجتماعی خواهش مندم در جهت تشکیل صف واحد در مقابل ایادی رژیم که به نام آذربایجانی؛ سعی‌ در تخریب چهره ساکنان "سر سبز وطن" را داشته و در راه تفرقه گام بر میدارند ؛وارد عمل شوند. به یقین فضای امنیتی حاکم بر کشور به زودی شکسته خواهد شد و امیدواریم ما آذربایجانی‌ها در این راه پیشرو باشیم . آذربایجان هرگز پرچم‌های تسلیم را بر نمیتابد; آن‌زمان که میهن غرق در سکوت و تاریکی‌ بود مردی از محله امیر خیزی تبریز فرمان به بر چیدن پرچم‌های تسلیم از سر در منازل داد بیگمان اگر فردوسی‌ زنده بود شاه بیت وی آذربایجان و ستار خان میشد و فردوسی‌بجای پرداخت افسانه رستم 'حماسه حقیقی ستار خان را میسرود . گرچه امروز ستار خان در میان مردم آذربایجان نیست اما راه و نامش همواره راهبر مردم آذربایجان در طول مبارزات مردم ایران بوده است. .. ادامه...
تصویری از movahedi
ارسال شده توسط movahedi حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : apar Shakila movahedi ferdows Chosenone

دیدگاه ها