۲

آغاز به کار کنگره تازه با انتقال قدرت در مجلس نمایندگان

bbc.co.uk – صد و دوازدهمین کنگره آمریکا کار خود را با جابجایی قدرت در مجلس نمایندگان از حزب دموکرات به جمهوری خواه آغاز کرده است. جمهوری خواهان که پس از چهار سال به اکثریت در مجلس نمایندگان بازمی گردند هدف خود را کوچکتر کردن دولت و کاستن از هزینه های عمومی اعلام کرده اند. کنگره تازه دو ماه پس از انتخابات میان دوره ای کار خود را آغاز می کند. در آن انتخابات دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان را با واگذاری ده ها کرسی از دست دادند، اما علیرغم کاهش اکثریت در مجلس سنا توانستند همچنان در آنجا در اکثریت باقی بمانند. جان بینر از حزب جمهوری خواه ریاست مجلس نمایندگان را به عهده گرفته است. آقای بینر در بیانیه ای که در صحن مجلس قرائت کرد گفت که هدف جمهوری خواهان بازگرداندن دولت به شهروندان آمریکاست. او گفت: "دیگر نمی توانیم از بار مسئولیت شانه خاله کنیم. مردم با رای خود خواستار پایان روندهای جاری شده اند، و امروز ما اجرای دستورات آنها را شروع می کنیم." ادامه...
تصویری از Khabarchin
ارسال شده توسط Khabarchin حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Khabarchin Jinus

دیدگاه ها