۱۷

امضای تو مهمتر از آن چیزیست که فکر می کنی...

youtube.com – کلیپی دیگر از سازمان عفو بین الملل در تاکید بر نقش مشارکت همگانی برای جلوگیری از ترویج خشونت و بی عدالتی در جامعه جهانی. ادامه...
تصویری از Big Log
ارسال شده توسط Big Log ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از Baker

Baker حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

بسیار جالب بود. سپاس