۱۴

'تظاهرات میلیونی' در مصر برای برکناری مبارک

bbc.co.uk – در پی فراخوان برای برگزاری تظاهرات میلیونی علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، به طور فزاینده ای بر شمار تجمع کنندگان در میدان تحریر قاهره افزوده می شود. محمد منظرپور، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به قاهره می گوید که صدها هزار نفر در میدان تحریر و خیابان های اطراف آن در مرکز قاهره تجمع کرده اند. سازمان دهندگان امیدوارند که این تظاهرات را به بزرگ ترین نمایش قدرت مردم علیه دولت حسنی مبارک تبدیل کنند. مهرداد فرهمند، خبرنگار دیگر ما در قاهره، می گوید که حضور پلیس در شهر چندان چشمگیر نیست و ناظران انتظار دارند که جمعیت هر لحظه بیشتر شود. ادامه...
تصویری از amir80
ارسال شده توسط amir80 حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها