۱۷

رباعي نه خير

asgharagha.com – هادی خرسندی:آنان که به تعبير شما تندرو_اند/ در تونس و مصر طالب نظم نو_اند// گوئيد سي و دوسال هستند عقب؟/ نه خير! يکي دو سال از ما جلو_اند// ادامه...
تصویری از ferdows
ارسال شده توسط ferdows ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها