۱۲

آینده در دستان ماست

verdelucha.blogspot.com – پیروزی مردم تونس و قیام مردم مصر سوزنی بود به ما . به ما که خیلی وقته که رفتیم تو فاز مبارزه ی زیر زمینی غافل از این که یک جنبش ضد دیکتاتوری به حضور تو خیابون های شهر هم نیاز داره . وقتی جنبش از سوی دیکتاتور انکار میشه ، باید بود و فریاد زد که " ما سبزیم " هر چهار فصل سال . درس های بزرگی از قیام های این روزهای کشورهای عربی میشه گرفت . تظاهرات برق الساعه ، مبارزه در شب ، گیر انداختن نیروهای سرکوبگر ، قیچی کردن کودتاچیها و خلاصه هزار عکس و فیلم آموزشی از این تظاهرات به روی اینترنت منتشر شده . اینترنتی که تبدیل به کابوس هر شب دیکتاتورهای امروز شده است . به نظر من این قیام ها از چند جهت به نفع جنبش سبز بود: 1- همونطور که گفتم سوزنی بود بعه ما برای دوباره سبز شدن . جنبش و مردم به رخوتی دچار شده بودند که بیرون اومدن از این حالت کار آسانی نبود . ملتی که دچار روزمرگی شده بود . عادت کرده بود به ظلم های جامعه و ناامید بود از آینده . خون دل میخورد اما دم نمیزد . ملتی که خودش رو تنها تر از هر روز و همیشه دیده بود و " ما همه با هم هستیم " ها رو فراموش کرده بود . ادامه...
تصویری از 1green.hero
ارسال شده توسط 1green.hero حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها