۲۲

(شیمابوکرو) با اجرای آهنگ حماسه کولی کویین به وسیله (یوکللی)، سالن تد را به لرزه در می آورد.

gomnamian.blogspot.com – آهنگ Bohemian Rhapsody یا حماسه کولی کار زیبای فردی مرکوری از گروه کویین را همه می شناسیم، گویا گروه کویین با این آهنگ معروف شدند. ((جیک شیمابوکرو)) صدایی شگرف را با نواختن ساز سنتی هاوایی به نام ((یوکللی ))تولید می کند، هنگامی که آهنگ حماسه کولی گروه کویین را می نوازد. این اجرایی اختصاسی برای کنفرانس تد2010 است. این آهنگ ستون فقرات شما را به لرزه در خواهد آورد.(اشاره به متن خود ترانه) ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها