۱۲

نیروهای سرکوبگر رژیم در مرکز تهران مستقر شدند

iranpressnews.com – تهران ساعت 12 ،میدان انقلاب / از صبح تمامی خیابانهای منتهی به میدان اتقلاب و دانشگاه تهران بسته شده و به صورت وحشتناکی هر تعداد از هر ارگانی که نیرو داشته در خیابانها مستقر کرده است تعداد 200 ون نیروی انتظامی درتمامی خیابانهای فرعی و اصلی از بلوار کشاورز تا انقلاب مستقر شده اند و نیروهای گارد ویژه در خیابان مانور می دهند افراد بسیجی و لباس شخصی به صورت دسته های 50 تا 100 نفری در پیاده روها مشغول مانور دادن هستند تعداد زیادی نیروی پلیس راهنمایی و رانندگی هم در اطراف میدام مستقر شده اند زنان بسیجی با در دست داشتن پرچم مشغول راهپیمایی هستند افراد نیروی انتظامی را وادار به راهپیمایی از انقلاب به آزادی کرده اند و این بار به جای ساندیس به آنها قیمه داده ند به همرا کاسه ای آش! مانور اقتدار نظام جمهوری اسلامی مثل همان آش شلغلمکار بود! به یکی از افرادی نیروی انتظامی گفتم فردا مراسم اعلام شده چرا از الان مستقر شده اید؟ گفت نیروی زیادی دارند می خواهند ما را خسته کنند. پیروزی خیلی خیلی نزدیکه ادامه...
تصویری از ddno
ارسال شده توسط ddno حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه

دیدگاه ها