۱۴

آزمون ورودی دانشگاه ایرلند !

7zero-fa.blogspot.com – سوالاتی که در این مطلب می بینید، آزمون ورودی دانشگاه ایرلند هستند. 4 سوال، هر کدام 25 امتیاز و فقط 1 دقیقه وقت ! آیا شما می توانید به این سوالات پاسخ درست دهید؟ جواب ها در زیر فلش آمده است. ادامه...
تصویری از Repenter
ارسال شده توسط Repenter حدود ۹ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها