۱۷

فراخوان جمعي از دانشجويان مشهد به تجمع در پارك ملت مشهد درروز 14 بهمن

daneshjouonline.com – جمعي از دانشجويان مشهددر اعتراض به ديكتاتوري, به تجمع در پارك ملت مشهد در تاريخ 14 بهمن فراخوان داده اند ادامه...
تصویری از سپهر
ارسال شده توسط سپهر ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها