۲۲

جنگ اسلامگرايان ایران عليه عروسک‌ها و مانکن‌ها

radiofarda.com – اسلامگرايان ايرانی برای مبارزه عليه غرب و همه‌ی ظهورات و مظاهرش به اعمال حيرت انگيزی دست زده‌اند: از قالب کردن ايدئولوژی التقاطی کمونيستی- مذهبی به جای علوم انسانی تا پوشاندن حجاب اجباری بر سر جهانگردان و ديپلمات‌های زن خارجی و غير مسلمانان ايرانی، از ممنوعيت کارت‌های عاشقانه و علامت قلب قرمز در ايام ولنتاين تا پيراهن‌های بی يقه‌ی مقامات ايرانی مستقر در خارج کشور، از ممنوعيت کاست ويدئو تا ممنوعيت تماشای فوتبال در سينماها برای زنان. از بديع ترين اشکال اين مبارزه، مقابله با عروسک‌ها و مانکن‌هاست، اشيايی که در همه‌ی فرهنگ‌ها ريشه و حضور دارند و اجزا و عناصر آنها ميان فرهنگ‌ها و ملل مختلف مبادله شده است. ادامه...
تصویری از Sepehri
ارسال شده توسط Sepehri ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها