۱۱

شاه و خمینی (تصویر)

news.gooya.com – دست بوس رهبران. ادامه...
تصویری از Sepehri
ارسال شده توسط Sepehri حدود ۹ سال پیش در بخش سرگرمی

دیدگاه ها