۲۰

اظهارات رئيس مجلس ايران درباره تحولات مصر

radiozamaneh.com – علی لاريجانی در اظهاراتی با حمله به آمريکا اين کشور را متهم ساخت که دستور برخورد خشونت‌آميز با تظاهرات مخالفان حکومت مصر را داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران امروز در شهر بابلسر در مورد تحولات اخير مصر اظهارنظر کرد. وی گفت: «آن‌چه در خاورميانه می‌گذرد جريان اسلامی است. غربی‌ها ديدند از دو راه مارکسيسم و ناسيوناليسم نمی‌توانند به جايی برسند بنابراين به راه‌های ديگری تأسی می‌جويند.»لاريجانی افزود: «سنت‌های اسلامی در اين منطقه وجود دارد. آن‌چه در تونس و مصر و کشورهای خاورميانه ديده می‌شود يک نوع بيداری اسلامی است.» رئيس مجلس ايران گفت: «برخی رسانه‌های خارجی برای اينکه تلقی اشتباه به وجود آورند نمادهای مارکسيستی را جا انداخته‌اند برای اين‌که جريانات بيداری منطقه را متهم به گرايش مارکسيستی کنند.» علی لاريجانی سپس آمريکا را خطاب قرار داد و گفت: «به شما چه که در مصر چه می‌گذرد. يک روز می‌گويند به آن‌ها کمک می‌کنيم يک روز می‌گويند با مردم هستيم! چرا برای خود جايگاه قائل هستيد مگر فراموش کرديد که شما در عراق شکست خورديد.» لاريجانی افزود: «معلوم است که شما دموکراسی آمريکايی را می‌خواهيد در منطقه ايجاد کنيد اگر دنبال دموکراسی واقعی بوديد با آن خشونت دستور نمی‌داديد با اسب و شتر به تظاهرکنندگان حمله کنند. اين دموکراسی شتری است.» ادامه...
تصویری از Dubai
ارسال شده توسط Dubai ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها