۲۱

الاغ جمهوری اسلامی و ارگانهای تابعه

greeniranfrorever.blogspot.com – تصویری که رابطه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی را با مهمترین ارگانهای آن، نشان میدهد. ادامه...
تصویری از 22ze
ارسال شده توسط 22ze ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها