۳۴

ارزش پول در 30 سال

diescolor.wordpress.com – تصویری از تفاوت ارزش پول در زمان پهلوی و در زمان جمهوری اسلامی. ادامه...
تصویری از diescolor
ارسال شده توسط diescolor ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش اقتصاد

دیدگاه ها