۲۰

گاردین:سردرگمی جمهوری اسلامی در برابر جنبش های مردمی

khizesh4iran.blogspot.com – گاردین:مقامات و روحانیون ایران اصرار دارند نا آرامی های مصر و سایر اعتراضات مردمی در جهان عرب، تحت تأثیر ایدئولوژی سیاسی اسلامگراهاست و از انقلاب سال 1979 ایران نشأت گرفته است؛ انقلابی که به سرنگونی شاه ایران انجامید. اما رهبران مخالف و تحلیلگران مستقل، دیدگاه کاملاً متفاوتی دارند. ادامه...
تصویری از babak38
ارسال شده توسط babak38 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها