۱۹

با توجه به پاسخ دندانشکن اخوان المسلمین آیا هنوز هم رهبر مسلمین جهان هستیم !؟

yaredabestanito.blogspot.com – درنماز جمعه امروز تهران و در پاسخ به اینکه انقلاب مردم مصر اقتباس از انقلاب اسلامی سال 57 ایران بوده است در واقع چراغ سبزی به اخوان المسلمین مصر بود تا آنها نیز در انقلاب مصر به خود تکانی دهند تا بتوانند در آینده مصر سهمی داشته باشند و جمهوری اسلامی بتواند نوکران حلقه به گوشی همچون حماس و حسن نصرالله را در کشور مصر داشته باشد ولی از گروه اخوان المسلمین مصر که ظاهرا از حماس ادامه...
تصویری از yar.e.dabestani
ارسال شده توسط yar.e.dabestani ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها