۲۰

اخوان‌المسلمین: گذشته، حال، آینده

persian.rfi.fr – جماعت اخوان‌المسلمین که هشتاد سال قبل در مصر، توسط حسن البناء پایه‌گذاری شد و قدیمی‌ترین حزب اسلام گرای منطقه محسوب می‌شود، درعین حال نیروی اصلی اپوزیسیون در صحنۀ سیاسی مصر است. اینک آیندۀ مبهم مصر با آیندۀ این تشکل سابق‌دارسیاسی گره خورده است. این درحالی است که آمریکا و اسراییل به شدت به اخوان‌المسلمین بدبین‌اند. ریادرجریان بحران سیاسی عظیمی که مصر را فرا گرفته، عملکرد اخوان‌المسلمین، به عنوان سازمان یافته‌ترین نیروی مخالف، کنجکاوی همۀ کارشناسان منطقه را به خود جلب کرده است.این سازمان اسلام‌گرا، در آغاز ناآرامی‌های مصر، بسیار محتاطانه رفتار کرد و حتی در نخستین تظاهرات مردمی حضور نیافت. اما پس از چند روز، فعالانه به میدان آمد و سرانجام در آخرین بیانیۀ خود رسماً اعلام کرد که باقی ماندن حسنی مبارک را تا پایان دورۀ ریاست جمهوری‌اش نمی‌پذیرد. ادامه...
تصویری از London
ارسال شده توسط London ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها