۲۴

25 بهمن ماه با عزمي به استواري يك كوه ، با مجوز يا بدون مجوز مي آييم

thenewiran.com – روزي كه همه منتظر آن بوديم فرا رسيد .مدام گلايه در اين چند ماه از موسوي و كروبي كه چرا كاري انجام نميدهند .چرا جلو نمي افتند.كروبي و موسوي اكنون به خوبي روز 25 بهمن را هوشمندانه انتخاب كردند. هم ميتوانيم با تحريم 22 بهمن بي بضاعتي جمهوري اسلامي را نشان دهيم و با حضور در 25 بهمن قدرت خود را نشان دهيم.اينبار اگر به خيابان آمديم ديگر از كف خيابان تكان نميخوريم. چون بارها به خيابان امديم و به علت رها كردن خيابان بسيار هزينه داديم. ز آنروز دشمن بما چیره گشت/ که ما را روان و خرد تیره گشت/ از آنروز این خانه ویرانه شد/ که نان آورش مرد بیگانه شد/ چو ناکس به ده کدخدایی کند/ کشاورز باید گدایی کند ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه
برچسبها :

دیدگاه ها