۲۱

دو دیـکتـاتـور ، از تیرباران ولادیمیر ژیرینوفسکی تا چوبه های دار آیت الله خمینی

brabt.blogspot.com – ولادیمیر ژیرینوفسکی:شاید مجبور شوم صـدهـزارنفـر را تیرباران کنم/ آیت الله خمینی:کاش چوبـه های دار را بر میدانهـای بزرگ بر پـا کرده بودیم/ ولادیمیر ژیرینوفسکی،رهبر ملی گرای افراطی حزب لیبرال دموکرات در انتخابات دسامبر 1993در روسیه نزدیک به یک چهارم آرا را از آن خود کرد،تهدیدات واظهارات نسنجیده او بسیاری را نگران می نمود. برنامه های ژیرینوفسکی ترکیبی از رجزخوانی نظامی گرایانه،وعده های،اقتصادی بزرگ،نژادپرستی،ویهودی ستیزی بود. او از کودتای مخاییل گورباچف در اوت 1991حمایت میکرد. ژیرینوفسکی در کتاب خود با عنوان آخرین حرکت برای تسخیر جنوب خواستار آن شد که روسیه افغانستان،ایران،وترکیه را تسخیر کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس در پنجم فوریه 1994نمونه ای از اندیشه های او را اینگونه نقل میکند: حزب لیبرال دموکرات طرفدار بازگشت دولت روسیه به مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق است. من با تحت فشار قرار دان کشورها بالتیک و دیگر ملتهای کوچک شروع خواهم کرد،اهمیتی نمیدهم که سازمان ملل آنها را به رسمیت شناخته باشد. تصمیم ندارم به آنها حمله کنم،زباله های رادیواکتیو را در طول مرز لیتوانی دفن می کنم و پنکه های نیرومند در آنجا کار میگذارم وشبانه پنکه ها را به کار می اندازم وروزها خاموش میکنم،همه آنها دچار پرتوزدگی میشوند ومی میرند،وقتی آنها مردند یا به زانو درآمدند دست خواهم کشید. من دیکتاتورم ، آنچه میخواهم انجام دهم بد است،ولی برای روسیه خوب است،اگر من انتخاب شوم اسلاوها هر چه بخواهند به دست خواهند آورد. خیلی واضح می گویم،وقتی من به قدرت برسم دیکتاتوری برقرار خواهد شد،آمریکایی ها را درفضا هدف قرار خواهم داد،با ایستگاههای فضاییمان این سیاره را محاصره خواهم کرد،طوری که آنها از سلاحهای فضایی ما دچار وحشت شوند،اهمیتی نمی دهم که آنها مرا فاشیست یا نازی بنامند. کارگران در لنینگراد به من گفتند،حتی اگر تو پنج آرم صلیب شکسته هم به سینه ات بزنی،باز همه ما به تو رای خواهیم داد،تو طرح روشنی را وعده می دهی. هیچ چیز مثل ترس مردم را به بهتر کار کردن وانمیدارد. چمـاق،نـه هویـج. من همه این کارها را با آوردن تانکها به خیابان انجام خواهم داد، کسانی که باید بازداشت شوند شبانه و بی سروصدا بازداشت خواهند شد،شاید مجبور شوم صد هزار نفر را تیرباران کنم ،اما بقیه سیصد میلیون نفر درآرامش زندگی خواهند کرد. من این حق را دارم که این صدهزار نفر را تیر باران کنم،من به عنوان رییس جمهور این حق را دارم. آیت الله خمینی نیز اینگونه میگفت: ادامه...
تصویری از brabt
ارسال شده توسط brabt ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از brabt

brabt حدود ۹ سال پيش گفت:

۱

من این حق را دارم که این صدهزار نفر را تیر باران کنم،من به عنوان رییس جمهور این حق را دارم.