۳۲

جایی برای فریاد زدن آزادی!

5char.blogspot.com – میخوام بلند فریاد بزنم آیا آزادی چی هستی که بهات اینقدر سنگینه لعنتی! هر کی تو رو فریاد بزنه خونش میریزه روی آسفالت ها مثل نداها افتخارشو نداشتم تا خونم آسفالت رو رنگین کنه! با دو تا باتوم گرخیدم... رفتم زیر زمینی شدم!تو دنیای مجازی اومدیم بگیم ای آزادی کجایی پس این همه حرفت رو میزنن! با باتوم زدن تو سرمون مزه اش مثل باتوم بسیجی ها بود! بعد خبر رسید اونکه با چماق زد توسرمون هم نام بود با امام ته چاهی! می گفتن رو باتومشم آرم اصلاحات رو دیدن...!یعنی ...می شه زیر سایه این درخت فریاد بزنم سلام آزادی؟! کسی کاری به کارم نداشته باشه!مطمئنم از اون جمکرانی که من توش بودم به رهبری مهدی نامی!بهتره! چون هرکی اینجاست مزه ی باتوم دیکتاتور رو چشیده! هممون ضرب دیده ایم از تصمیمات فردی ! با هم از ریشه شروع میکنیم به سبز شدن ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها