۲۱

وقتی به خیابان آمدید، بمانید تا دیکتاتور برود

khodrahagaran.org – اینک که ضعف های جنبش اعتراضی ۸۸ مشخص شده است و جایگاه واقعی رهبران نمادین جنبش بهتر برای مردم روشن شده است می توان این درس را آویزه ی گوش کرد که «وقتی به خیابان آمدیم، می مانیم تا بروند.» بدیهی است که این کار آسانی نیست، بهای سنگینی دارد که مردم تونس دادند و مردم مصر با صدهها کشته و هزاران مجروح در حال پرداخت آن هستند، اما در عین حال یگانه راهست. تنها راهست. یا باید آمد و ماند یا نباید آمد و بی دلیل هزینه داد. ادامه...
تصویری از alex.lark
ارسال شده توسط alex.lark ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
برچسبها :

دیدگاه ها

تصویری از alex.lark

alex.lark حدود ۹ سال پيش گفت:

۲

یا باید آمد و ماند یا نباید آمد و بی دلیل هزینه داد
+++