۱۷

تريبون آزاد نهاد مردمي تا 25 بهمن ، روز اول

youtube.com – بنا به درخواست بچه هاي ايران عضو نهاد مردمي مبني بر خبر رساني براي 25 بهمن تا روز 25 بهمن ماه تلوزيون نهاد مردمي نيمي از برنامه روزانه خود را براي اطلاع رساني بچه ها ايران قرار داده است. كه با آمدن به اتاق پالتاك نهاد مردمي ميتوان مستقيم روي تلوزيون هاي انديشه و پارس كه نهاد از آن برنامه دارد صحبت كرد. ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها