۳۶

آزادی راه میان بر ندارد

newsecularism.com – اگر از من بخواهند از بین فراموش کردن «راه رفتن» و فراموش کردن «راه» یکی‌ را انتخاب کنم ترجیح می‌دهم چلاق شوم و راه رفتن را فراموش کنم تا آنکه راه را؛ چه آنکه راه رفتن را فراموش کند ممکن است دوباره آن را به یاد آورده و شروع به راه رفتن نماید اما آنکه راه را فراموش کند ديگر هرگز قادر به راه رفتن نخواهد شد... فرهنگ غلط اما رایج جامعهء ایران همواره جستجوی راهی میان بر برای رسیدن به اهدافی بوده است که برای رسیدن به آنها باید سال‌ها تلاش و ممارست نمود. در همهء عرصه ها این فرهنگ غلط ریشه دوانیده و رسوخ کرده است. در عرصهء سیاست، در عرصه، فرهنگ و اقتصاد و جامعه، و همه جا. از آن کاسب ساده بگیر تا آن کسی که فعالیت سیاسی می‌کند. جستجوی راه میان بر: فرهنگی که اساس آن کار نکردن یا کم کاری اما در عوض سود بیشتر است! فعالان عرصهء اقتصاد را ببینید؛ آنها را که یک شبه میلیاردر می‌شوند و آنها را که یک شبه همه چیزشان را از دست می‌دهند‎؛ اقتصاد کشور را نظاره کنید و ببینید که این فرهنگ غلط حتا در ادارهء اقتصاد جامعه نیز به کار گرفته می‌شود تا آنجا که احمدی نژاد مدعی می‌شود سه سوته می‌شود فقر را در کشور از میان برد! ... ادامه...
تصویری از yahoo
ارسال شده توسط yahoo ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها