۳۰

۷۵ سال جدال بر سر پوشش زنان

bbc.co.uk – ۷۵ سال پیش بود که رضا شاه فرمان کشف حجاب را صادر کرد. فرمانی که بر اساس آن زنان مجبور شدند روسری و روبنده را بردارند. در آن سالها افزایش سن دختران و پسران برای ازدواج و مجاز کردن حضور زنان در دانشگاه ها و ادارات هم به اجرا گذاشته شد اما این کشف حجاب بود که همچنان بحث انگیز ماند. تا اینکه سی سال پیش که حجاب اجباری شد. ادامه...
تصویری از Shakila
ارسال شده توسط Shakila ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها