۲۰

سالگرد خاموشی سیاوش کسرایی شاعر انقلاب و غربت

dw-world.de – پانزده سال از مرگ سیاوش کسرایی می‌گذرد. شاعری که زندگی را آتش‌گهی دیرنده می‌‌خواند و رقص شعله ‌آن را در هر کران می‌‌ستود. سراینده "آرش کمانگیر"، نخستین منظومه حماسی نیمایی، در تبعید درگذشت و در وین به خاک سپرده شد. سیاوش کسرایی از نسل اول شاعران رهرو نیما و از جمله جوانانی بود که در دهه ۲۰ به حلقه نیما راه یافتند. او در میان نخستین پیروان نیما که عبارت بودند از منوچهر شیبانی، فریدون توللی، اسماعیل شاهرودی، هوشنگ ابتهاج و مهدی اخوان ثالث، به پایدارترین و وفادارترین فرد شهرت دارد. ادامه...
تصویری از سمک
ارسال شده توسط سمک ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها