۱۹

دولت ایران موظف است مجوز برگزاری راهپیمایی ٢۵ بهمن را صادر کند

rahesabz.net – درخواست کمپین بین المللی حقوق بشر از دولت ایران دولت ایران موظف است مجوز برگزاری راهپیمایی ٢۵ بهمن را صادر کند جرس: در ادامه حمایت ها از درخواست مجوز و فراخوان راهبران جنبش سبز مردم ایران جهت برگزاری تظاهرات پشتیبانی از قیام های مردمیِ منطقه، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه ای از وزارت کشور دولت ایران خواست منطبق با تعهدات بین المللی کشور برای احترام به آزادی اجتماعات و اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، موظف است برای راهپیمایی برنامه ریزی شده به قصد حمایت از جنبش دموکراسی خواهانۀ مصر و تونس مجوز صادر کند. به گزارش تارنمای این تشکل حقوق بشری، کمپین همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به بازداشت مدافعان حقوق بشر در مصر اعلام کرده وخواستار آزادی فوری آنان شد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفته است: “اگر رهبران ایران واقعا از ندای آزادی و دموکراسی در مصر و تونس استقبال می کنند، به شهروندان ایران اجازه خواهند داد تا همبستگی خویش را با برادران و خواهران خود در آن کشورها ابراز کنند.” وی افزود: “اما اگربا درخواست آنان برای استفاده از حقوق بنیادیشان مخالفت شود، بیانگر این خواهد بود که حکومت ایران نه تنها مانند دولتهای مبارک و بن علی سرکوب کننده می باشد، بلکه عمیقا ریاکار نیز می باشد. آیت الله خامنه ای باید به آنچه می گوید عمل کند.” ادامه...
تصویری از majid.niknam
ارسال شده توسط majid.niknam ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها