۱۶

ادامه حمایت فعالان دانشجویی از فراخوان ٢۵ بهمن

rahesabz.net – دانشگاه آزاد قزوین و خرم آباد ادامه حمایت فعالان دانشجویی از فراخوان ٢۵ بهمن جرس: در ادامه حمایت ها از درخواست مجوز و فراخوان به راهپیمایی توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ٢۵ بهمن ماه که در جهت حمایت از قیام های اعتراضیِ مردم مصر و تونس برگزار خواهد شد، دو تشکل دانشجویی دیگر از قزوین و خرم آباد نیز به جمع حامیان و پشتیبانان این حرکت آزادیخواهانه پیوستند. طی روزهای اخیر «دانشجویان سبز دانشگاه اشرفی اصفهانی»، «انجمن سبز دانشگاه تهران شرق» و همچنین «گروه رسا- راه سبز امید» نیز خواستار مشارکت همگانی و استقبال از فراخوان راهبران جنبش سبز شده بودند. به گزارش منابع خبری جرس، دانشجویان سبز دانشگاه آزاد قزوین طی بیانیه ای در جهت حمایت از ٢۵ بهمن آورده اند: "چندی است که وجدان آزادی خواهانه ملت ها با جرقه ی حق طلبانه جنبش سبز مردم ایران شعله ور شده است.جنبشی که برای احقاق حق ملت ایران بپا خاست و تا سرنگونی استبداد ادامه خواهد یافت. شیر زنان و دلیر مردان سبز ایرانزمین با غیرت آریایی خود نهضتی را به پا کردند که اثرات آن چندی بعد در کشور های تایلند،تونس و هم اکنون در مصر ادامه پیدا کرد. ادامه...
تصویری از majid.niknam
ارسال شده توسط majid.niknam ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها