۱۹

‮گزارشی درباره وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه‬

bbc.co.uk – در طول سالهای گذشته هزاران ایرانی از طریق ترکیه خود را به دفاتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد رسانده اند و از این سازمان درخواست پناهندگی سیاسی و اجتماعی کرده اند. برخی توانستند از این طریق به کشورهای غربی مهاجرت کنند، اما گروهی دیگر از چنین اقبالی برخوردار نبودند و در ترکیه گیر کردند. ادامه...
تصویری از London
ارسال شده توسط London ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها