۱۷

داروقه رادان: مردم می توانند عملکرد پلیس را نقد یا بصورت چک های مسافرتی در بیاورند

akhondnameh.blogspot.com – البته تا جایی من متوجه شدم منظور جناب داروقه رادان که با خبرنویسی فارس محاسبه کرده بود همان پرداختن رشوه پلیس بصورت نقدی (سردار نقدی) بود که به علت عدم دسترسی همه به سردار نقدی باز هم مشکل است. فقط یک راه می ماند .... ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها