۲۰

آنچه گذشت....! به خاطر بیاوریم که چرا نباید دست از مبارزه بر داشت

youtube.com – این ویدئو را ببینید و به خاطر بیاوریم که چرا نباید دست از مبارزه بر داشت ادامه...
تصویری از ImanNabavi
ارسال شده توسط ImanNabavi ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها