۲۱

ما راه خود را یافته ایم ! چه با مجوز چه بی مجوز

arminforouhar.wordpress.com – دیگر وقت به زیر کشیدن دیکتاتورهاست. وقت همبستگی ملی نه اینکه فقط مردم تهران در این راهپیمایی شرکت کنند باید تمامی ملت ایران دست به دست هم به جنگ با دیکتاتور برویم . ودیگر انوقت نیازی به مجوز آقایان وجود ندارد که مجوز بدهند یا نه ! ولی با جوی که وجود دارد مجوز راهپیمایی برای 25 بهمن ماه صادر خواهد شد چون میدانند که اگر مردم به خواست خود به خیابان ها بیایند نمی توانند مردم را کنترل کنند و امکان اینکه دولت متحمل خسارت های سنگینی شود بسیار است به همین دلیل قطعأ مجوز راهپیمایی 25 بهمن صادر خواهد شد و یک خیابانی برای راهپیمایی تعیین خواهد شد و انوقت می توانند خیلی راحتر روی مردم کنترل داشته باشند ولی ما نباید گول مجوز انها را بخوریم و این فرصت سبز را از دست دهیم . 25 بهمن روزی است که ما مات ایران مهر باطل را بر پیشانی جمهوری اسلامی بزنیم و ریشه اش را برای همیشه بخشکانیم. پس فراموش نکنیم ای بس که نباشیم جهان خواهد بود نی نام زما و نی نشان خواهد بود زین پس نبودیم و نبد هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود درود بر ملت سبز ایران ادامه...
تصویری از Arminforouhar
ارسال شده توسط Arminforouhar ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها