۳۷

هم نوا با اولین شب مهتابی ریشه ها...امشب شب مهتابه

youtube.com – ای روشنی صبح به مشرق برگرد/ ای ظلمت شب با من بیچاره بساز امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام / حبیبم اگر خوابه طبیبم رو می خوام... ادامه...
تصویری از Arash
ارسال شده توسط Arash ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها