۱۸

آکسیون اعتراضی پنجشنبه 10 فوریه, کپنهاگ

onvaredonya.blogspot.com – ابتکار مشترک بر علیه مسجد امام علی بدینوسیله شما را دعوت به شرکت آکسیونی در اعتراض به تصویب لایحه ای در شهرداری کپنهاگ مبنی بر ساخت مسجد امام علی دعوت می کند. علیرغم هشدارهای ابتکار مشترک در رابطه با ارتباط مستقیم این مسجد با سران جنایتکار جمهوری اسلامی, اکثریت شورای شهر کپنهاگ روز پنجشنبه به احداث این مسجد رأی مثبت خواهند داد. این تصویب در حالی صورت می گیرد که مزدوران مسجد همچنان به تهدید و ارعاب پناهندگان سیاسی ادامه می دهند. هفته گذشته یکی از مزدوران مسجد به علت حمله به آکسیون آرامی که از طرف ابتکار مشترک در کپنهاگ برگزار می شد مجرم شناخته شده و به پرداخت جریمه نفدی محکوم شد. تصویب ساخت مسجدی در دانمارک که جمهوری اسلامی از لحاظ مالی و سیاسی و عقیدتی حمایت مستقیم میکند, دهن کجی و توهینی است به جنبش به پا خواسته و ضد دیکتاتوزی مردم ایران و چراغ سبزی است به آیت الله هایی که روز به روز به اضمحلال نزدیکتر میشوند. به همین منظور آکسیونی کوتاه مدت در مقابل درب ورودی ساختمان شهرداری کپنهاگ در روز پنجشنبه برگزار شده تا اعتراض خود را به تصویب این لایحه به گوش نمایندگانی که وارد جلسه می شوند برسانیم. زمان: پنجشنبه 10 فوریه ساعت 17.00 مکان: درب مرکزی شهرداری کپنهاگ واقع در میدان شهرداری تماس: حسین فردوسی پور30251592 .ژاله توکلی:24692855 ادامه...
تصویری از ferdows
ارسال شده توسط ferdows ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها