۱۸

از شبنامه تا توئيتر

radiofarda.com – از لهستان تا چين و امروزه مصر، انتشار آزاد اخبار و اطلاعات، هوايی است که دمکراسی برای تنفس به آن نياز دارد. ناروشن بودن مسير تحولات و آينده مصر اين بحث مهم را به ميان آورده که « آيا مصر مثل آنچه که در سال ۱۹۷۹ در ايران روی داد به سمت استبداد دينی می رود و يا مثل نمونه ۱۹۸۹ پراگ به سمت دمکراسی خواهد رفت؟» والتر ايساکسون، رییس هیئت مدیره رسانه های دولتی آمریکا در مقاله ای در مجله « فارين پاليسی» با ارائه تحليلی از نقش رسانه ها و گسترش آزادانه اخبار به اوضاع امروز مصر پرداخته و تاکيد می کند که از هم اکنون نمی توان نتيجه تحولات مصر را پيش بينی کرد. اما انبوه ای ميل ها، پيامک های توئيتر و فيلم های ويدئويی که از مصر توسط رسانه های مدرن به جهان خارج راه می يابد يادآور شبنامه هايی است که در دوران حکومت های سوسياليستی در کشورهای بلوک شرق به طور غيرقانونی بين مردم دست به دست می شد. به اين شبنامه ها « ساميزدات » می گفتند.تحليلگر « فارين پاليسی» می افزايد که رسانه های ديجيتال نقش بسيار مهمی در شکل دادن به سياست در جهان امروزی ايفا می کنند. شايد از زمان اختراع دستگاه چاپ که نقش مهمی در جنبش اصلاح کليسای اروپايی داشت چنين حدی از تاثير گذاری رسانه ها وجود نداشته است. ادامه...
تصویری از Ataa
ارسال شده توسط Ataa ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها