۲۴

بيانيه جوانان مبارز سبز براي شركت در راهپيمايي 25 بهمن

youtube.com – فراخوان حمايت آزادي خواهان ايران از 25 بهمن ماه روز خشم ملت ايران اكنون دگر بار آمده ايم تا بسان ققنوس از زير خاكستر ايران زمين برخيزيم و با صدايي رسا و عزمي آهنين همبستگي خود را با هموطنان خود براي راهپيمايي 25 بهمن ماه نشان دهيم روز 25 بهمن، 25 خرداد ديگري خواهد شد و به جهانيان نشان خواهد داد ملت ايران اولين ملت در خاورميانه بوده است كه عليه استبداد از 150 سال پيش تا كنون مبارزه كرده است هموطن طبق اصل 27 قانون اساسي خود جمهوري اسلامي تظاهرات مسالمت آميز مردم به هيچ مجوز و دستوري از مقامات بالا احتياج ندارد.پس يكبار ديگر در كنار هم گرد مي اييم و بي شمار بودن خود را اثبات ميكنيم. از همه دلير مردان ايران زمين ، آذري زبانان غيور ، لرهاي پارس نژاد، كردهاي دلاور ، بلوچ هاي شجاع و مبارز ، عرب هاي با شرافت و همه مردم شهرهاي كوچك و بزرگ حتي روستاهاي دور افتاده ميخواهيم كه براي اين روز سرنوشت ساز هموطنان خود را ياري دهند اينك در اين گذرگاه تاريخ بايد ثابت كنيم كه در كدام طرف ايستاده ايم . يا ميخواهيم بنده ظلم بمانيم و در مقابل اهريمن سر خم كنيم يا با دلاوري بر استبداد بشوريم و حكومت ملي و مردمي برپا كرده فقر ، بدبختي ، اسارت و بندگي ، خاري در جهان و سر افكندگي ايرانيان را يكبار براي هميشه خاتمه دهيم. 25 بهمن ماه ساعت 3 بعد ظهر در تهران امام حسين تا آزادي و در شهرهاي بزرگ و كوچك ميادين اعلام شده در سايتهاي مبارزاتي يا ما سر خصم كوبيم بر سنگ يا او سر ما به دار سازد آونگ جوانان سبز مبارز ادامه...
تصویری از mobarez_nastooh
ارسال شده توسط mobarez_nastooh ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست
برچسبها :

دیدگاه ها