۲۴

فراخوان ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ - روز خشم ملت ایران

youtube.com – با درود به هم میهنان در شرایط حساسی که روح آزادیخواهی، تا قلب خاورمیانه را تسخیر کرده است، و مردم آزادیخواه مصر و تونس با الگوگیری از جنبش سبز آزادیخواهی ایران توانسته‌اند بر دیکتاتوری‌های حاکم بر سرزمینشان پیروز شوند، دیگر جای درنگ نیست. ما جوانان داخل و خارج کشور، وظیفه خود می‌دانیم دست به دست هم از حرکت آزادیخواهی مردم ایران و فراخوان ۲۵ بهمن ماه، حمایت کنیم. در هر کجای دنیا که هستیم، دوباره سبز خواهیم شد تا دیکتاتور بداند اگر چه در شرایط امنیتی و جو پلیسی‌ حاکم بر کشور کمر جنبش‌های آزادیخواهی خم شده است، اما این موج را سر باز ایستادن نیست. همه باهم با شعار عدالت و آزادی، و ننگ بر دیکتاتور، به استقبال ۲۵ بهمن ماه خواهیم رفت. وعدهٔ ما ۲۵ بهمن ماه، ساعت ۳ بعد از ظهر، از امام حسین تا آزادی. و جلوی تمامی‌ سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. ما اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی‌ برخیزد. جوانان فعال درون و برون کشور ادامه...
تصویری از ستاره
ارسال شده توسط ستاره ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها