۲۸

آمار حیرت انگیز فیس بوک در سال 2010

shenidar.com – فیس بوک آمار جالبی را از سال 2010 به مناسبت ورود به سال 2011 منتشر کرده است: 43,869,800 نفر وضعیت خودشان را به مجرد تغییر داده اند. 3,025,791 نفر به وضعیت پیچیده ( it’s complicated ) رفته اند. وضعیت 28,460,516 نفر به در رابطه ( in a relationship ) تغییر پیدا کرده است. 5,974,574 نفر نامزد و 36,774,801 نفر ازدواج را برای قسمت وضعیت خودشان انتخاب کرده اند. ادامه...
تصویری از roger_s
ارسال شده توسط roger_s ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها