۱۲

صادق افروز: نگاهی به بیانیه موسوی- کروبی

gozareshgar.com – نقطه گرهی جنبش انقلابی در ایران قرار گرفتن یک رهبری رفرمیست در راس آن است که در یک دوره 10 ساله در تمامی جنایات رژیم حاکم شریک بوده است .این رهبری بر خلاف حرکت رادیکال گسترش یابنده جنبش که تغییر کامل نظام جمهوری اسلامی را می خواهد ، این جنبش را در چهارچوب تنگ قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی و سنت جنایتکارانه ده ساله حکومت خمینی محدود می کند ادامه...
تصویری از sima30
ارسال شده توسط sima30 حدود ۹ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها